Καλώς ήρθατε στο www.carreramujergranada.com. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Το περιεχόμενο που παρέχεται στη διεύθυνση www.carreramujergranada.com προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και ενημερωμένες, αλλά δεν δίνουμε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας στον ιστότοπο. Η χρήση των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα κανενός άλλου, δεν περιορίζει ούτε εμποδίζει τη χρήση και την απόλαυση του ιστότοπου από οποιονδήποτε άλλο. Η απαγορευμένη συμπεριφορά περιλαμβάνει την παρενόχληση ή την πρόκληση οδύνης ή ταλαιπωρίας σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη, τη μετάδοση άσεμνου ή προσβλητικού περιεχομένου ή τη διακοπή της κανονικής ροής του διαλόγου εντός της ιστοσελίδας μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τέτοιες ενέργειες.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Δεν εγκρίνουμε το περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών ιστότοπων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβειά τους. Η χρήση των ιστότοπων τρίτων υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω ιστότοπων.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του κειμένου, των γραφικών, των λογότυπων και των εικόνων, ανήκουν στο www.carreramujergranada.com ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτό. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή ή άλλη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια μας.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε το www.carreramujergranada.com, τις θυγατρικές του και τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημίες, απώλειες ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας σας για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, και οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του www.carreramujergranada.com σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο www.carreramujergranada.com.